Usługi i oferty

Do podstawowych funkcji biblioteki w Żninie, podobnie jak i innych bibliotek w Polsce, należy: gromadzenie i uzupełnianie zbioru, opracowywanie go według obowiązujących norm i przepisów, przechowywanie w odpowiednim porządku oraz udostępnianie zbioru czytelnikom.
        Gromadzeniem i opracowaniem księgozbioru zajmują się osoby zatrudnione w wyodrębnionym do tego celu, w strukturze biblioteki, dziale. Śledząc na bieżąco zapowiedzi oraz oferty wydawnicze różnego rodzaju wydawnictw, jednocześnie biorąc pod uwagę dezyderaty czytelników dokonują stosownego zakupu w ramach posiadanych środków finansowych.
        Zakupiony księgozbiór podlega klasyfikacji wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej oraz opracowaniu zgodnemu z zaleceniami Biblioteki Narodowej. Tak przygotowany trafia, w odpowiednim porządku klasyfikacyjnym i alfabetycznym na półki - działów udostępniania, magazynów, zbiorów specjalnych.
        Udostępnianiem materiałów bibliotecznych zajmują się następujące działy: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz czytelnia. Każdy z nich posiada stosowny do swego rodzaju działalności księgozbiór oraz prowadzi odpowiednie formy usług bibliotecznych: udostępnianie "na zewnątrz", udostępnianie "na miejscu", udostępnianie międzybiblioteczne, działalność informacyjno - bibliograficzna, działalność propagatorska.
        Udostępnianie księgozbioru "na zewnątrz", ma miejsce w wypożyczalni dla dorosłych oraz oddziale dla dzieci. Regulaminy tych działów dokładnie określają zasady obowiązujące zarówno bibliotekarzy jak i osoby korzystające z tego rodzaju usług. Zasadniczą sprawą jest terminowość zwrotu wypożyczonych książek, książek beletrystycznych po dwóch tygodniach, książek popularno-naukowych po miesiącu.
        Inną formą jest udostępnianie "na miejscu". Jak sama nazwa wskazuje, z tego rodzaju usług czytelnicy korzystają wyłącznie w lokalu biblioteki, a konkretnie w czytelniach: dla dorosłych oraz czytelni oddziału dziecięcego. Udostępniany jest tu księgozbiór podręczny typu encyklopedie, leksykony, słowniki, albumy, poradniki, zbiory regionalne, różnego rodzaju literatura fachowa jak również czasopisma.
        Biblioteka prowadzi także udostępnianie międzybiblioteczne. Tą formą usług objęci są czytelnicy nie znajdujący wybranej lektury w tutejszej bibliotece. Wysyłając rożnego typu rewersy (bezpośrednie, okrężne) sprowadza się, drogą pocztową, poszukiwane książki z innych bibliotek.
        Odmienna formą usług biblioteki jest jej działalność informacyjno - bibliograficzna. Prowadzone są kartoteki informacyjne dotyczące gminy Żnin, regionu Pałuk i ludzi wywodzących się z tych ziem, a wyróżniających w jakiejś dziedzinie życia. Wymienić tu należy następujące tytuły:

        Zakłada się i uzupełnia kartoteki dotyczące aktualnych, znaczących wydarzeń politycznych, ekonomicznych i gospodarczych kraju między innymi:

        Aktualizuje się dokumenty związane z działalnością naukową i artystyczną współczesnych Żninian. Są to kartoteki poświęcone takim osobom jak:

        W ramach działalności bibliograficznej opracowana została bibliografia regionalna artykułów prasowych.