Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie

Ogólne 27.01.2021

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bibliotekaznin.pl/

Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Żninie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bibliotekaznin.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzając dostępność witryn programem NVDA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie pod adresem Sienkiewicza 4:

Jest w pełni dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne i wejście boczne – tylko dla pracowników).

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do wejścia głównego prowadzą schody, ale jest możliwość wjazdu osobom niepełnosprawnym na wózku windą usytuowaną obok wejścia bocznego. Aby z windy skorzystać należy poprosić (przywołać dzwonkiem zamontowanym na windzie) pracownika biblioteki.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem aystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych; nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia nr 1 pod adresem ul. Aliantów 10 w Żninie

Jest dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (posiada podjazd dla niepełnosprawnych).

Filia biblioteczna w Brzyskorzystewku 1

Nie jest dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdu dla niepełnosprawnych).

Filia biblioteczna w Gorzycach 60

Nie jest dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych (brak windy i podjazdu dla niepełnosprawnych).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie nie posiada następujących udogodnień:

- Przełącznika rozmiaru czcionki,

- Przełącznika zmiany kontrastu.

- Przełącznik wyświetlania w trybie nocnym oraz domyślnym.

Strona jest w pełni responsywna, to znaczy, że dopasowuje się dynamicznie do szerokości ekranu, na jakim jest wyświetlana.

Możliwe jest obsługiwanie strony z poziomu klawiatury.

 Inne informacje i oświadczenia

W przyszłości zamierzamy usprawnić działanie naszej strony internetowej, aby była ona dostępna dla wszystkich grup odbiorców.

Jednakże mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć: