Delegacja z Ukrainy w bibliotece

Ogólne 20.09.2019

18 września 2019 r. w naszej bibliotece gościła delegacja z Obwodu Chersońskiego  na Ukrainie. W jej skład wchodzili  naczelnicy wydziałów oświaty, kultury, młodzieży i sportu Urzędu Gromady, dyrektorzy szkół średnich, Zastępca Wójta ds. społecznych Urzędu Gromady Natalia Snihur, Ekspert Szwedzko-Ukraińskiego projektu wsparcia reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie Ajder Seitosmanow. Koordynatorem wizyty (opiekunem grupy) był Nedim Useinow, a delegacji towarzyszył Ekspert ds. programu wizyty Wojciech Marchlewski oraz tłumacz Piotr Szostak.

Goście z Ukrainy zainteresowani byli naszą biblioteką, działalnością prowadzoną przez tę instytucję kultury oraz jaki wpływ ma ona na edukację przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale i dorosłych. Delegację oficjalnie powitał p.o. dyrektora biblioteki pan Karol Osiński. Następnie o bibliotece i jej działalności upowszechnieniowej opowiedziała pracownica książnicy Barbara Filipiak. Z kolei o zbiorach specjalnych naszej biblioteki i wystawie patchworków opowiedziała pracownica czytelni Katarzyna Pańkowska-Potempa. Wizytujący naszą bibliotekę mieli także okazję zobaczyć bogaty księgozbiór biblioteczny w Wypożyczalni dla Dorosłych, stylizowany na Stumilowy Las Oddział dla Dzieci, a także Dział Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru. Ostatnim zaś elementem wizytacji był wystawa Biblii, którą można w naszej bibliotece oglądać od 17 września 2019 r.