DKK w Bibliotece

Ogólne 29.04.2010

27 kwietnia 2010 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się spotkanie inauguracyjne Dyskusyjnego Klubu Książki.

Moderatorem DKK została Katarzyna Pańkowska-Potempa ze żnińskiej biblioteki. W spotkaniach mogą uczestniczyć dorośli miłośnicy literatury.

Dyskusyjne Kluby Książki działają jako lokalne grupy czytelnicze przy bibliotekach. Ich uczestnicy czytają książki, a następnie spotykają się i o nich dyskutują.

Po uprzednim zawiadomieniu przez moderatora DKK, książki dostarczane będą przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

Spotkania DKK w żnińskiej bibliotece odbywać się będą raz w miesiącu, prawdopodobnie w poniedziałki. Następne spotkanie odbędzie się 24 maja, a jego uczestnicy będą dyskutować o książce "Lektor" Bernharda Schlinka.