Sherlock Holmes w naszym escape roomie, 10.11.2017 r.

10 listopada 2017 r. z naszym pokojem zagadek zmierzył się dyrektor Paweł Sikora z rodziną.