Sympatyczne barcinianki w escape roomie, 14.11.2017 r.

14 listopada 2017 r. z pokojem zagadek w naszej bibliotece zmierzyły się przesympatyczne dziewczyny z Barcina.