Ostatnie w tym roku spotkanie DKK w filii nr 1 w Żninie