Batman w Bibliotecznym Klubie Komiksowym, 23.03.2018 r.