"Czym wygrywano powstańcze zrywy" - prelekcja Krzysztofa Krzemienia, 7.02.2019 r.