Jordania

KP - 28 września 2009, spotkanie z Jadwigą i Bogdanem Jelinkami