Lekcja biblioteczna w filii w Gorzycach, 16.05.2019 r.