Narodowe Czytanie 2019 - Nowele Polskie, "Mój ojciec wstępuje do strażaków", 7.09.2019 r.