Spotkanie z Romualdem Mieczkowskim - poetą wileńskim polskiego pochodzenia, 22-23.11.2018 r.