Szczyty Afryki z Robertem Gondkiem, KP 4.03.2019 r.