Informacja o wyniku III etapu postępowania konkursowego na dyrektora MiPBP w Żninie

Ogólne 25.07.2019

..."w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej podjęto decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie".