Majowe Święta - konkurs

Ogólne 01.05.2010

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie ogłasza konkurs Majowe Święta. Należy wskazać właściwe odpowiedzi na zadane trzynaście pytań i przesłać je na adres biblioteki bibliotekaznin wp.pl Na odpowiedzi czekamy do dnia 7.05.2010, do godziny 14.00.

Spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi wylosujemy trzy, które nagrodzimy. Życzymy powodzenia!!!

Majowe Święta - konkurs


1. Od kiedy obchodzone jest Międzynarodowe Święto Pracy?
-od 1899 r.

-od 19 17r.

-od 1946 r.

2. Jakie wydarzenie upamiętnia data 1 maja?
- strajk górników w Wielkiej Brytanii
- strajk robotników w Chicago
- ruch robotniczy w Rosji

3. Od którego roku organizuje się w Europie tzw. EuroMayDay?
-od 2001 r.
- od 2004 r.
-od 1990 r.

4. Podaj datę obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej?
- 1 maja
- 5 maja
- 2 maja

5. Kiedy po raz pierwszy barwy biała i czerwona zostały uznane za barwy narodowe Polski?
- 3 maja 1792 r.
- 23 kwietnia 1919r.
- 5 maja 179lr.

6. Podaj datę przywrócenia dnia 3 maja jako święta państwowego?
- 20 czerwca 1989 r.
- 6 kwietnia 1990 r.
- 12 kwietnia 1946 r.

7. W którym roku i przez kogo została uchwalona Konstytucja 3 maja?
- przez Sejm Wielki w 1791 r.
- przez Sejm w 1921 r.
- przez Sejm w 1952 r.

8. Podaj najważniejszych twórców Konstytucji 3 maja?
- Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj,
- Jozef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty,
- Maurycy Mochnacki, Joachim Lelewel, Józef Chłopicki.

9. Konstytucja 3 maja zniosła m.in. zasadę ustrojową.
O jakiej zasadzie mowa?
- zasada trójpodziału władz,
- zasada liberum veto (nie pozwalam),
- zasada jednomyślności

10. Konstytucja 3 maja nigdy nie weszła w życie. Co było tego przyczyną?
- Konfederacja Targowicka
- II rozbiór Polski
- abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego

11.Podaj datę obchodów Dnia Unii Europejskiej?
- 12 maja
- 3 maja
- 9 maja

12. W maju obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Jaki to dzień?
- 8 maja
- 20 maja
- 18 maja

13. 26 maja to data szczególna, to Dzień Matki. W którym roku i gdzie po
raz pierwszy obchodzono w Polsce Dzień Matki?
- 1952 r. w Warszawie
- 1956 r. w Poznaniu
- 1923 r. w Krakowie