Biblioteka Publiczna w Żninie. Zarys historii, Żnin 2005

Autor: Jadwiga Jelinek