Mścisław Wartenberg 1868-1938. (Sławni Żninianie. Zeszyt 5), Żnin 2010

Autor: Jadwiga Jelinek