Słyszę w kolorach, widzę dźwiękiem (biografia Tadeusza Małachowskiego), Żnin 2007

Autor: Jadwiga Jelinek