Żnin. Dzieje najnowsze

Autor: Pod redakcją Jadwigi Jelinek