Uroczyste pożegnanie dyrektor Jadwigi Jelinek

Ogólne 14.06.2019

Dziś. 14 czerwca 2019 r. podczas IX Sesji Rady Miejskiej w Żninie uroczyście pożegnano dyrektor Jadwigę Jelinek, która przez ponad 36 lat dyrektorowania w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie, pod koniec kwietnia 2019 r. odeszła na zasłużoną emeryturę. Zarówno Burmistrz Żnina Robert Luchowski, jak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Grzegorz Koziełek, docenili wkład Jadwigi Jelinek w rozwój Książnicy i upowszechnianie kultury w gminie Żnin, nawiazując również do zainicjowanych przez nią przedsięwzięć, jak chociażby Klub Podróżnika, który przez 20 lat działania stał się nie tylko swoistą marką biblioteki, ale również gminy Żnin i powiatu żnińskiego.

Z kolei pani dyrektor Jadwiga Jelinek podziękowała za współpracę, w tym także pracownikom biblioteki, dzięki którym działania na rzecz rozwoju czytelnictwa i kultury mogły być przez te lata realizowane.

Pracownicy biblioteki dziękują również Pani Dyrektor za lata owocnej współpracy, za podejmowane inicjatywy, za zaangażowanie oraz trud włożony we wszystskie działania, by żnińska biblioteka mogła sprostać wymaganiom bibliotek XXI wieku.