We współpracy z MOPS w Żninie

Ogólne 04.07.2019

Miło nam poinformować, że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie  zawarła 2 lipca 2019 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żninie "Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Żnin".

Na pomocy porozumienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił bibliotece pomocy w postaci zakupu książek na kwotę 1.000 zł oraz zapewnił przejazd pracownikowi biblioteki do Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie wiejskim, gdzie prowadzone będą zajęcia biblioteczne. Z kolei biblioteka w Żninie zobowiązała się do informowania MOPS w Żninie o realizowanych przez siebie wydarzeniach kulturalno-oświatowych, skierowanych do mieszkańców z terenu Gminy Żnin, w szczególności dzieci i młodzieży, a także do upowszechniania wiedzy i kultury wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (wizyty pracownika biblioteki w Świetlicach Opiekuńczo-Wychowawczych działających w strukturach organizacyjnych MOPS w Żninie), organizacji różnorodnych działań, zadaniem których jest wskazanie alternatywnego sposobu na życie - bez pomocy uzależnień i bez przemocy.

Wymienione w porozumieniu zadania będą realizowane w okresie od 2 lipca 2019 do 30 czerwca 2020. Zakup książek zostanie przez bibliotekę dokonany w okresie od 2 lipca do 31 sierpnia 2019 r.