Gry planszowe

Planujesz spedzić miło czas z rodziną, przyjaciółmi, a może organizujesz imprezę? Mamy dla Ciebie propozycję - wypożycz GRĘ PLANSZOWĄ w swojej bibliotece!

W naszych zbiorach znajduję się już ponad 130 tytułów gier familijnych, imprezowych, strategicznych, przygodowych, karcianych i wiele innych. Młodzież i dorosłych graczy zapraszamy do Oddziału dla Dorosłych, natomiast w Oddziale dla Dzieci każdy z naszych małych czytelników znajdzie dla siebie grę, która nie tylko bawi ale też uczy.

Ponadto w wybraną sobotę miesiąca zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci (dzieci do lat 12 wyłącznie z dorosłym opiekunem) na odbywające się w bibliotece spotkania Klubu Miłośników Planszówek.

Skrócony regulamin wypożyczania GIER PLANSZOWYCH:

 1.  Wypożyczanie gier jest usługą nieodpłatną.
 2.  Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, posiadający ważną kartę Czytelnika, którą winni okazywać każdorazowo.
 3.  Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 16 lat.
 4.  Gry wypożycza się na okres 14 dni.
 5.  Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 2 Gry.
 6.  Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry lub prolongaty terminu zwrotu. Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 7 dni w przypadku, gdy nie została ona zarezerwowana przez innego Wypożyczającego.
 7. Wypożyczoną Grę należy zwrócić bezpośrednio pracownikowi Biblioteki. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowo wykonanego zwrotu.
 8. Za niezwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę za przetrzymanie w wysokości 5,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu.
 9. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowo określonego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 10. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki do czasu uregulowania należności.
 11. Jeżeli na żądanie Biblioteki wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata wynikających z Regulaminu należności, Biblioteka ma prawo dochodzić swojej wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej.
 12. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 13. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 14. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 15. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 16. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.               
 17. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki do odkupienia identycznej pozycji lub uiszczenia opłaty, której wysokość równa jest aktualnej wartości rynkowej gry. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki. Wszystkie wymienione powyżej sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                     

   

   

 

Pliki do pobrania

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.